Дигитален билет

Име: Радина Попова

№ D4PLD-RP4PB-JSAHU

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.