Дигитален билет

Име: Ренета Серафимова

№ D4PLD-RS4PB-JAHSU

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.