Дигитален билет

Име: Стефани Чолакова

№ D4PLD-SCH4PB-KFHAS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.