Дигитален билет

Име: Стоян Димитров

№ D4PLD-SD4PB-NXBCS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.