Дигитален билет

Име: Стефан Филков

№ D4PLD-SF4PB-UYHDF

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.