Дигитален билет

Име: Стоян Христозов

№ D4PLD-SH4PB-XNCSD

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.