Дигитален билет

Име: Силвия Пенчева

№ D4PLD-SP4PB-EHSDJ

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.