Дигитален билет

Име: Стиляна Петкова

№ D4PLD-SP4PB-JAHSG

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.