Дигитален билет

Име: Стефан Стратев

№ D4PLD-SS4PB-DHCYS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.