Дигитален билет

Име: Стефан Ташев

№ D4PLD-ST4PB-AJHSU

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.