Дигитален билет

Име: Самуил Златарев

№ D4PLD-SZ4PB-XBCSU

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.