Дигитален билет

Име: Теодора Барулова

№ D4PLD-TB4PB-CNBUS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.