Дигитален билет

Име: Татяна Бакова

№ D4PLD-TB4PB-TSEGD

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.