Дигитален билет

Име: Теодор Иванов

№ D4PLD-TI4PB-JSBDJ

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.