Дигитален билет

Име: Татяна Иванова

№ D4PLD-TI4PB-WEWSD

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.