Дигитален билет

Име: Таня Йосифова

№ D4PLD-TJO4PB-EHSD

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.