Дигитален билет

Име: Тодор Костадинов

№ D4PLD-TK4PB-OEUDF

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.