Дигитален билет

Име: Теодора Тодорова

№ D4PLD-TT4PB-AAJSH

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.