Дигитален билет

Име: Ваня Ананиева

№ D4PLD-VA4PB-IAJSIA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.