Дигитален билет

Име: Весела Ангелова

№ D4PLD-VA4PB-UWHSE

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.