Дигитален билет

Име: Велислава Чавдарова

№ D4PLD-VCH4PB-JHSY

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.