Дигитален билет

Име: Виктория Димитрова

№ D4PLD-VD4PB-JDHGS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.