Дигитален билет

Име: Владимир Горанов

№ D4PLD-VG4PB-EIURH

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.