Дигитален билет

Име: Виолета Иванова

№ D4PLD-VI4PB-SHZDS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.