Дигитален билет

Име: Ваня Карачанова

№ D4PLD-VK4PB-EDFHC

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.