Дигитален билет

Име: Владимир Кисимдаров

№ D4PLD-VK4PB-JFDHU

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.