Дигитален билет

Име: Венелина Николова

№ D4PLD-VN4PB-JSHDY

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.