Дигитален билет

Име: Веселка Петрова

№ D4PLD-VP4PB-EAHSA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.