Дигитален билет

Име: Виктория Петрова

№ D4PLD-VP4PB-JHSGD

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.