Дигитален билет

Име: Весела Пелтекова

№ D4PLD-VP4PB-JSDKA

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.