Дигитален билет

Име: Виолета Райчева

№ D4PLD-VR4PB-OEIRD

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.