Дигитален билет

Име: Виктория Толина

№ D4PLD-VT4PB-JKSDH

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.