Дигитален билет

Име: Величко Величков

№ D4PLD-VV4PB-FAJHS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.