Дигитален билет

Име: Вера Захариева

№ D4PLD-VZ4PB-TWFSD

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.