Дигитален билет

Име: Мартина Сотирова

№ D4PLD-MS4PB-SHDAS

Конгресен център

Международен Панаир Пловдив

18-19 ноември

Начален час: 08:30ч.